მისია

მისიისა და სკოლი სახელწოდების განმარტება

ოლიმპი“, როგორც სახელი-სიმბოლო, აღნიშნავს სწრაფვას საუკეთესოსკენ, ინტელექტუალური და ფიზიკური განვითარებისკენ. „ოლიმპის“ კონცეფცია გულისხმობს, ასევე, სწავლისა და აღზრდის ატმოსფეროში შეჯიბრის, საუკეთესოთა გამოვლენის, წარმატებულობის განცდის გაღვივებას.

სკოლა „ოლიმპის“ მისია

ჩვენი  მისიაა  მოსწავლეების აკადემიური და ესთეტიური უნარების განვითარება, თანამედროვე ტიპის განათლებაზე  ორიენტირებულობა, ეფექტური სასკოლო გარემოს ჩამოყალიბება და მოსწავლეების ცოდნის მაქსიმალურად ზუსტი შეფასებაა. ,,ოლიმპის’’ მისიაა მოსწავლეთა მომზადება, როგორც საქართველოს, ასევე, უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელებისთვის, რათა 12 წლის დასრულების შემდეგ მოწავლეებმა შეძლონ ადაპტაცია ნებისმიერ გარემოში, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

 სკოლის დევიზია „სკოლა-სახლი, რომელშიც ვცხოვრობ“