რას გთავაზობთ?

,,სკოლა – სახლი, რომელშიც ვცხოვრობ.’’

ჩვენ გთავაზობთ

 • სტაბილურ, მრავალწლიან გამოცდილებას ზოგადსაგანმანათლებლო სწავლების სამივე საფეხურზე;
 • სკოლამდელი აღზრდის პროგრამას მრავალწლიანი გამოცდილებით (ბაღი ,,ოლიმპი’’), სკოლამდელ და სასკოლო უწყვეტ განათლებას და სერვისებს;
 • სააბიტურიენტო პროგრამას; კურსდამთავრებულთა წარმატებებს კომპიუტერულად ადაპტირებული ტესტირების (კატ-ი) პროცესში, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში;
 • მრავალფერეოვან სერვისებს, ერთიან სივრცეში თავმოყრილ სპორტულ და აკადემიურ აქტივობებს: ცურვას, ჭადრაკს, ცეკვას, სახვით და გამოყენებით ხელოვნებას, კარატეს, კალათბურთს  და სხვა;
 • უცხოურ ენებს: ინგლისური, რუსული, გერმანული; ინგლისური ენის შესწავლას საკლუბო ფორმატით (საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდის ჩაბარება);
 • სკოლის ხელსაყრელ ადგილმდებარეობას, დაცულობას, უსაფრთხოებას;
 • მაღალი აკადემიური სტანდარტის პედაგოგიური შემადგენლობას, ეფექტურ სააღმზრდელო პროგრამას;
 • მოსწავლეთა  თვალსაწიერის გაფართოებაზე ზრუნვას: შემეცნებითი აქტივობებს, ექსკურსიებს, კონკურსებს, სპექტაკლებს, გამოფენებს, საკონცერტო პროგრამებს, სპორტულ ტურნირებს.
 • ტრანსპორტის სერვისს;
 •  საცურაო აუზს: ცურვის გაკვეთილებს ნებისმიერი ასაკის მოსწავლისათვის.
 • მოზარდთა ასაკობრივი თავისებურებების შესაბამისად განაწილებულ და ორგანიზებულ სასწავლო ფართს;
 • სააქტო, სპორტული სასადილო დარბაზებს, საპრეზენტაციო აუდიტორიებს, ბიბლიოთეკას;
 • გახანგრძლივებული დღის სერვისს, სასკოლო კვებით უზრუნველყოფას, ჯანსაღ ჰიგიენურ პირობებს, სამედიცინო სერვისს;