ფაქტები

მოსწავლეების რაოდენობა

სკოლა ოლიმპში სწავლობს 352 მოსწავლე

სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა

სკოლამდელი აღზრდის ჯგუფი სკოლა ოლიმპში გაიხსნა  2004 წელს.