ტრანსპორტი

ტრანსპორტით მომსახურების სერვისი

სკოლა ოლიმპი მოსწავლეებს უზრუნველყოფს სატრანსპორტო მომსახურებით. სურვილის შემთხვევაში, სასკოლო ტრანსპორტი ყოველდღიურად მოემსახურება სკოლის მოსწავლეებს საგაკვეთილო პროცესის დაწყებამდე და დასრულების შემდეგ.