ადმინისტრაცია

გელა გუჯაბიძე
სამეურნეო საქმეთა კოორდინატორი
ელენე მუჯირი
ფინანსური მენეჯერი
მაია ჩალაძე
მშობელთან ურთიერთობის მენეჯერი
ლელა წიქარიშვილი
სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელი
ალექსანდრე ალაფიშვილი
სასწავლო პროცესის კოორდინატორი
მანანა მაღალდაძე
საქმის მწარმოებელი