სკოლის შესახებ

,,სკოლა – სახლი, რომელშიც ვცხოვრობ.’’

„ოლიმპი“ აღნიშნავს სწრაფვას საუკეთესოსკენ. ეს სახელწოდება არის იმის ნიშანი, რომ ჩვენს სკოლაში მოსწავლეები საკუთარ ინტელექტუალურ და ფიზიკურ შესაძლებლობებს საუკეთესოდ ავითარებენ. ინტელექტუალური და ფიზიკური შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენა „ოლიმპის“ მთავარი იდეაა. ამ იდეით დაარსდა და ვითარდება სკოლა.

ოლიმპის კონცეფცია სწავლისა და აღზრდის ატმოსფეროში შეჯიბრის, საუკეთესოთა გამოვლენისა წარმატებულობის განცდის გაღვივებასაც გულისხმობს.

ეს იდეა გამოხატულია ჩვენი სლოგანით
 
,,სკოლა – სახლი, რომელშიც ვცხოვრობ.’’