პედაგოგები

ლელა წიქარიშვილი
ქართული ენა და ლიტერატურა
მაია სივსივაძე
ქართული ენა და ლიტერატურა
ნანა მოსეშვილი
ქართული ენა და ლიტერატურა
თეა სივსივაძე
ქართული ენა და ლიტერატურა
ინგა ყავლაშვილი
ქართული ენა და ლიტერატურა
ლალი მელიქიშვილი
ქართული ენა და ლიტერატურა
მაია გიგაური
სახვითი და გამოყ.ხელოვნება
ირინე ჭანიშვილი
მუსიკა
ნინო ჯავახიძე
მუსიკა