პედაგოგები

ნინო მაჩაბლიშვილი
ფიზიკა
მაკა ბერიშვილი
ბუნებისმეტყველება
ირმა საღარაძე
ბუნებისმეტყველება/ქიმია
ანა შარაშენიძე
მათემატიკა
ლამარა მაჭავარიანი
ბუნებისმეტყველება
ელენე ინასარიძე
ისტორია/სამოქ.განათლება
ნინო ჩხიკვაძე
ისტორია
ნელი ტოგონიძე
ისტორია
მარინა მაჩაბელი
რუსული ენა და ლიტერატურა