პედაგოგები

დარეჯან მელქაძე
რუსული ენა და ლიტერატურა
ფატი შარაშენიძე
რუსული ენა და ლიტერატურა
ეკატერინე ჯუღელი
ინგლისური ენა
ნონა კოდელაშვილი
ინგლისური ენა
თინათინ გოგიჩაიშვილი
ინგლისური ენა
ნათია თანდაშვილი
ინგლისური ენა
ლელა ლიქოკელი
ინგლისური ენა
ქეთევან ჩხეიძე
მათემატიკა
ნინო ქიტიაშვილი
მათემატიკა