სკოლა ,,ოლიმპი’’ წარმატებით თანამშრომლობს ,,საქართველოს ორფის ასოციაციასთან’’

,,ჯეორფისა’’ და ,,ოლიმპის’’ თანამშრომლობა ქართულ სასკოლო სივრცეში უნიკალურია. მომავალ 2018-2019 სასწავლო წელს სკოლა ,,ოლიმპი’’ პირველად ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართავს ორფის პედაგოგიკით სტრუქტურირებულ გაკვეთილებს სასწავლო პროცესში. ,,საქართველოს ორფის ასოციაცია - ჯეორფი’’ კვლავაც ინტენსიურად ითანამშრომლებს სკოლა ,,ოლიმპთან’’ პედაგოგებისა და მოსწავლეებისათვის მეტად მნიშნელოვანი უნარების განსავითარებლად.