„ოლიმპის“ მოსწავლეები სისტემატურად აწყობენ ექსკურსიებს

„ოლიმპის“ მოსწავლეები სისტემატურად აწყობენ ექსკურსიებს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ისტორიული და კულტურული ძეგლების მოსანახულებლად. ეს მოგზაურობები მიზნად ისახავს ქვეყნის გეოგრაფიის, არქიტექტურის, მხატვრობის უკეთ გაცნობას, შემეცნების დონის ამაღლებას და მოსწავლეებში ინტელექტუალურ–სულიერი ღირებულებების ჩამოყალიბებას.