პედაგოგები

თამთა წიკლაური
ასისტენტ პედაგოგი
ნატა ჩადუნელი
ასისტენტ პედაგოგი
ციცი აბიათარი
ქართული ენა და ლიტერატურა
თინათინ მამალაძე
ქართული ენა და ლიტერატურა
ლელა წიქარიშვილი
ქართული ენა და ლიტერატურა
თამარ ვაჩაძე
ქართული ენა და ლიტერატურა
მაია სივსივაძე
ქართული ენა და ლიტერატურა
ნანა მოსეშვილი
ქართული ენა და ლიტერატურა
თეა სივსივაძე
ქართული ენა და ლიტერატურა