კლუბები

დრამწრე

დრამწრე

კლუბის დასახელება

მიიღებიან 6 დან 15 წლამდე მოსწავლეები.
შეისწავლება: მსახიობის ოსტატობა(ემოცია,ლოგიკური აზროვნება, წარმოსახვის უნარი),
გამართული მეტყველების კულტურა(სამეტყველო აპარატის დამუშავება სავარჯიშოებით),
მხატვრული კითხვა(ლექსი,პროზა,იგავ-არაკი).
მეცადინეობები ჩატარდება კვირაში ორჯერ: სამშაბათს და ხუთშაბათს 17:00 საათიდან 18:00 საათამდე.

ღირებულება თვეში 50 ლარი
 

მასწავლებლები

ნათია გრძელიშვილი