კათედრები

მათემატიკის კათედრა

ხელმძღვანელი:
მელიქიშვილი დოდო

ხელოვნება, ხატვა, ცეკვა, მუსიკა

ესთეტიკური აღზრდისა კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს:  სახვით და გამოყენებით ხელოვნებას, მუსიკას, ფიზიკურ აღზრდა

ხელმძღვანელი:
ჯავახიძე ნინო

საბუნებისმეტყველო საგნები

კათედრა აერთიანებს შემდეგ დისციპლინებს: ბუნებისმეტყველება, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები, ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია

ხელმძღვანელი:
მაჭავარიანი ლამარა

ისტორია, გეოგრაფია, სამოქალაქო განათლება

კათედრა აერთიანებს: ისტორიას, გეოგრაფიას, სამოქალაქო განათლებას მეწარმეობის საფუძვლებსა და სახელმწიფო და ეკონომიკას

ხელმძღვანელი:
გუნცაძე ნინო

უცხო ენების კათედრა

უცხო ენების კათედრა აერთიანებს შემდეგ საგნებს: ინგლისური ენა, რუსული ენა, გერმანული ენა, ესპანური ენა

ხელმძღვანელი:
ნონა კოდელაშვილი

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა აერთიანებს შემდეგ საგნებს: ქართული ენა და ლიტერატურა და ქართული მითოლოგია.

ხელმძღვანელი:
წიქარიშვილი ლელა